Nieuwtjes over projecten en meer

Kien in het nieuws

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Lees dan hier meer over diverse projecten van Kien Communicatie.

Team Leusden maakt mooie stappen

Na de zomer 2023 ben ik gevraagd of ik samen met het communicatieteam verder wil werken aan het implementeren en borgen van de herpositionering communicatie. Super leuk! Waar nodig worden processen verder geprofessionaliseerd. Door dit uit te werken in notities, is het direct een mooi bespreekdocument voor het team en de manager. Verder wordt er gewerkt aan profileringsplannen voor het college van burgemeester en wethouders en themaplannen. En daarnaast adviseur ik op de organisatie ontwikkeling en ben ik coach en sparringspartner van het team op de communicatierol.

Energietransitie in Arnhem

In het Klimaatakkoord wil Nederland in 2050 energieneutraal, klimaatbestendig, circulair en aardgasvrij zijn. Het is een maatschappelijke opgave, maar de Nederlandse gemeenten spelen in de realisatie ook een belangrijke rol. Vanuit Duurzaamheid Bedrijven & Industrie is er een programma opgesteld voor onder meer de individuele aanpak zoals Arnhem zet de knop om. In dit project worden ondernemers en maatschappelijke organisaties inzicht gegeven in het energieverbruik en gekeken wordt hoe daadwerkelijk bezuinigd kan worden. Ook is er een collectieve aanpak zoals Green Deals met een aanpak op bijvoorbeeld energie besparen, vergroening, mobiliteit en circulariteit. Ik ben met het team aan de slag om te kijken hoe communicatie kan bijdragen aan de gewenste doelen en hoe dit positief de projectresultaten kan beïnvloeden. Een super leuke opdracht waarin ook wordt gekeken hoe we meer van ’zenden’ kunnen overgaan op ‘ophalen en verbinden’.