Nieuwtjes over projecten en meer

Kien in het nieuws

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Lees dan hier meer over diverse projecten van Kien Communicatie.

Terugblik collegeperiode 2018-2022 Zaltbommel

In maart 2022 kiezen de inwoners van de gemeente Zaltbommel een nieuwe gemeenteraad. Dit vormt de opmaak voor een nieuwe vierjarige bestuursperiode. Voor het college een mooi moment om terug te blikken op wat er de afgelopen vier jaar is gebeurd. Belangrijke ambities uit het bestuursakkoord 2018-2022 zijn onder andere een samenleving waar iedereen mee kan doen. Voldoende woningen voor iedereen in de stad en de kernen. Daarnaast is inzet op duurzaamheid belangrijk om ervoor te zorgen dat Zaltbommel ook in de toekomst een fijne plek blijft om te wonen, werken en recreëren. Samen met inwoners en organisaties is gewerkt aan veel mooie ontwikkelingen. Met input van het college en de organisatie is een speciale editie uitgebracht om de inwoners in vogelvlucht mee te nemen in diverse gebeurtenissen en ontwikkelingen. Een mooie representatieve uitgave!

Vervolg opdracht gemeente Arnhem

Het afgelopen jaar heb ik onder meer een communicatiestrategie opgesteld voor Werk & Inkomen en van daaruit ook diverse communicatieacties opgepakt. Vanuit communicatie is een onderverdeling gemaakt in drie hoofddoelgroepen: intern-inwoners-ketenpartners. Ik adviseer en ondersteun de afdeling bij de ontwikkeling van een communicatieve en verbindende manier van werken, waarbij de inwoner centraal staat. Binnen de huisstijl van Arnhem is een communicatiestijl ontwikkeld voor Werk & Inkomen. Een personalisering die ook goed past bij het professionaliseren en bewuster overbrengen van de boodschap. Er is een mooi intern handboek opgesteld ‘De inwoner centraal’. En om de kernwaarden beter te laden zijn we gestart met een eigen versie van de kletspot. Voor de externe communicatie hebben we ook niet stil gezeten. Onder meer is de nieuwe communicatiestijl toegepast in een persoonlijk kaartje voor de inwoner. Ook voor de komende tijd staat er nog van alles op de agenda om op te pakken. Dus super leuk dat ik hier nog een bijdrage aan mag leveren tot eind mei 2022.