Nieuwtjes over projecten en meer

Kien in het nieuws

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Lees dan hier meer over diverse projecten van Kien Communicatie.

Aan de slag bij Scalabor

Scalabor is het arbeidsontwikkelbedrijf voor Midden-Gelderland. Het bedrijf is op 1 januari 2018 van start gegaan. Zij begeleiden mensen die dat nodig hebben naar passend en zo regulier mogelijk werk en verbinden talent met werk en werk met talent. Het is belangrijk dat Scalabor een sterk imago realiseert door stelselmatig en op een creatieve wijze met de verschillende doelgroepen te communiceren. Ik ben gevraagd om op basis van de bedrijfskaders een communicatiestrategie uit te werken. Ik ben één dag in de week werkzaam op het kantoor en dan tevens gesprekpartner van de directie en divisiemanagers als het gaat om de reputatie van de organisatie, stakeholderscommunicatie en intern communicatiebeleid. Ik werk daarbij nauw samen met de communcicatieadviseur van Scalabor. Daarnaast doe ik ook uitvoerende werkzaamheden zoals het schrijven van een interne nieuwsbrief en teksten voor de website.

Politiek café leefbaarheid kleine kernen Oost Gelre

De kleine kernen in de gemeente Oost Gelre hebben een leefbaarheidsvisie opgesteld. Op 23 november organiseerden zij een politiek café over het in de toekomst leefbaar houden van de kleine kernen. Ik ben gevraagd deze politieke avond te leiden. Met vertegenwoordigers van alle plaatselijke politieke partijen is gepraat over verschillende stellingen. Onder andere over betaalbare woningen voor starters, de noodzaak van een basisschool in elke kern, de toekomst van de buurthuizen, hoe de zorg voor ouderen georganiseerd moet worden en hoe landbouw en toerisme samen gaan. Daarnaast mochten ook de mensen in de zaal vragen stellen. Het was een geslaagde avond, waarin op een leuke manier inzicht is gekregen in hoe de politieke partijen tegen de speerpunten aankijken.