Nieuwtjes over projecten en meer

Kien in het nieuws

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Lees dan hier meer over diverse projecten van Kien Communicatie.

Aan de slag bij de gemeente Arnhem

Arnhem werkt met negen gemeenten samen rondom de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. Ze organiseren via een Gemeenschappelijk Regeling het werkgeverschap voor de SW-medewerkers en de bijbehorende bedrijfsactiviteiten. Arnhem wil in de toekomst betere sturing op de bedrijfsresultaten en naast de SW-medewerkers zich ook gaan richten op andere inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom gaat Arnhem een eigen ‘werkbedrijf’ oprichten per 1 januari 2018. Dit bedrijf gaat inwoners helpen die tijdelijk of structureel begeleiding nodig hebben bij arbeidsbemiddeling en -ontwikkeling. Dit vraagt uiteraard om een strategisch communicatieplan en diverse communicatiemiddelen. Ik ben met veel plezier gestart met deze uitdagende projectopdracht.

Vervolgopdracht Regio Centraal Gelderland

Regio Centraal Gelderland koopt haar zorg voor 2017 en verder gezamenlijk in. De regio bestaat uit de gemeenten: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar. Beheersing en doorontwikkeling van de bedrijfsvoering vraagt om onderlinge afstemming die op dit moment vormgegeven wordt door werkgroepen, waarin de diverse bedrijfsvoeringsonderdelen zijn vertegenwoordigd. Onder meer is er de werkgroep communicatie.