Nieuwtjes over projecten en meer

Kien in het nieuws

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Lees dan hier meer over diverse projecten van Kien Communicatie.

Scalabor nieuwe naam voor arbeidsontwikkelbedrijf

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het verder ontwikkelen van het arbeidsontwikkelbedrijf. Er wordt een transformatie in gang gezet van de bestaande sociale werkvoorziening naar een bedrijf waar arbeidsontwikkeling centraal staat. De transformatie vraagt ook om een nieuwe bedrijfsnaam. Ik heb hiervoor een naamontwikkeltraject ingezet en het juiste externe bureau gezocht die hierbij kan ondersteunen. Dit heeft geresulteerd in de naam Scalabor. Aansluitend is in samenwerking met een ontwerpbureau een logo ontwikkeld en wordt de komende maanden de huisstijl verder uitgewerkt. In een heel kort tijdsbestek is een prachtig resultaat neergezet. Dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt!

Unitonderwijs op SOPOW scholen

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk is een onderwijsstichting met acht openbare basisscholen. Op twee scholen, te weten Kotten en MisteCorle, is dit jaar het unitonderwijs ingevoerd. Bij dit onderwijs wordt afgestapt van het reguliere lesprogramma en krijgt elke leerling maatwerk. Hierdoor sluit het onderwijs veel beter aan bij de ontwikkeling van de leerling. De scholen organiseren in juni twee open dagen waar vrijblijvend kennis gemaakt kan worden met dit onderwijs. Samen met de directeuren heb ik een PR plannetje gemaakt om dit goed onder de aandacht te brengen. Onder meer zijn in de lokale huis-aan-huis bladen diverse advertenties geplaatst en ook zijn er persberichten verstuurd.