Nieuwtjes over projecten en meer

Kien in het nieuws

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Lees dan hier meer over diverse projecten van Kien Communicatie.

Aan de slag met Wijkaanpak De Pas

De gemeente Winterswijk is samen met De Woonplaats aan de slag met de pilot Wijkaanpak De Pas. Samen met wijkbewoners en betrokken organisaties wordt gewerkt aan een krachtige en vitale wijk waar bewoners zich thuis voelen. Er is onder andere aandacht voor leefbaarheid, duurzaamheid, armoede en eenzaamheid. Op dit moment zijn de schetsen voor de herinrichting bijna gereed en is het belangrijk hierover met de wijkbewoners in gesprek te gaan. Ook moeten huizenbezitters gestimuleerd worden om hun woning te verduurzamen. Ik ga een communicatieplan opstellen voor de komende projectactiviteiten. Dit plan is richtinggevend voor zowel de interne als de externe communicatie. Ook wordt gekeken hoe (huidige) communicatiemiddelen effectief ingezet kunnen worden met inachtneming van de coronamaatregelen. Een super leuke opdracht waarin ik ga samenwerken met het UitDePas team.

Kwartaalbijeenkomst Laborijn vanuit de studio

Door de coronamaatregelen kon de kwartaalbijeenkomst van Laborijn met de medewerkers niet via een bijeenkomst georganiseerd worden. Daarom is gekozen voor een live uitzending vanuit de studio. De bijeenkomst stond grotendeels in het teken van de organisatieontwikkeling. Om dynamiek te houden in de bijeenkomst is voor een interview vorm gekozen. Het waardevolle hieraan is dat er een spontaan en eerlijk gesprek ontstaat, wat prettig is om naar te kijken. Als tafelhost ging ik in gesprek met de directeur en de programmamanager. De medewerkers hadden de gelegenheid om vooraf, maar ook tijdens de uitzending vragen te stellen. Ook was kunstenaar Frank Los in de studio om visueel te notuleren. Een live bijeenkomst is natuurlijk veel fijner, maar de organisatie kreeg veel positieve reacties op het programma.