Nieuwtjes over projecten en meer

Kien in het nieuws

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Lees dan hier meer over diverse projecten van Kien Communicatie.

Communicatie over Spoorzone Wolfheze

Met de komst van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) en mogelijk een extra ICE-trein over een paar jaar zijn de overwegbomen in Wolfheze vaker en langer dicht. Daarmee nemen de risico's voor de bewoners toe en de bereikbaarheid van het dorp af. Een spooronderdoorgang is noodzakelijk, maar heeft een grote impact op de inwoners. Vanuit de gemeente Renkum kwam de specifieke vraag hoe de gemeente de komende jaren de verschillende doelgroepen/stakeholders goed aangesloten kan houden. In samenwerking met de projectleider heb ik een strategisch communicatieplan uitgewerkt met hierbij ook een aantal suggesties voor het effectief inzetten van communicatiemiddelen. Naast communicatiemiddelen zoals een nieuwsbrief wordt er ook volop interactief gecommuniceerd. Er zijn inloopavonden georganiseerd, maar ook inloopspreekuren. De projectleider en wethouder zijn dan in het dorp om uitleg te geven, maar ook vragen te beantwoorden. Inwoners reageren positief hierop en de gemeente heeft nuttige aanvullingen gekregen. Top om te horen! (foto bron: ProRail)

Campagne afsluiten ondergrondse containers

In de gemeente Arnhem werden de ondergrondse containers voor restafval zonder afvalpas gebruikt, omdat de privacy van inwoners door de dataverzameling in het geding kwam. In april 2019 werd goedkeuring gegeven aan een nieuw softwaresysteem. De 1.300 ondergrondse containers mogen dus weer worden afgesloten en inwoners moeten hun afvalpas gebruiken om restafval weg te gooien. Goede communicatie is natuurlijk essentieel bij zo'n verandering. Samen met collega's van verschillende teams is gestart met het maken van een 'klantreis' met als vraag 'ik wil mijn restafval kwijt'. Dit gaf goed inzicht in de pijnpunten, maar ook wat werkt om de inwoners te bereiken. Deze kennis heb ik gebruikt om een communicatieplan te schrijven en een campagne te laten ontwikkelen. Diverse communicatiemiddelen worden op wijkniveau ingezet om inwoners te informeren. Inmiddels zijn de containers in de eerste zeven wijken dicht en kijken we terug op een succesvolle start. Na de zomervakantie wordt een vervolg gegeven aan de campagne voor de overige Arnhemse wijken.