Nieuwtjes over projecten en meer

Kien in het nieuws

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Lees dan hier meer over diverse projecten van Kien Communicatie.

Kwartaalbijeenkomst Laborijn vanuit de studio

Door de coronamaatregelen kon de kwartaalbijeenkomst van Laborijn met de medewerkers niet via een bijeenkomst georganiseerd worden. Daarom is gekozen voor een live uitzending vanuit de studio. De bijeenkomst stond grotendeels in het teken van de organisatieontwikkeling. Om dynamiek te houden in de bijeenkomst is voor een interview vorm gekozen. Het waardevolle hieraan is dat er een spontaan en eerlijk gesprek ontstaat, wat prettig is om naar te kijken. Als tafelhost ging ik in gesprek met de directeur en de programmamanager. De medewerkers hadden de gelegenheid om vooraf, maar ook tijdens de uitzending vragen te stellen. Ook was kunstenaar Frank Los in de studio om visueel te notuleren. Een live bijeenkomst is natuurlijk veel fijner, maar de organisatie kreeg veel positieve reacties op het programma.

Afronding project Afval

Op 1 juli 2020 is in Arnhem een nieuwe afvalbelasting (Diftar) ingevoerd. Door afval goed te scheiden hebben inwoners zelf invloed op de hoogte van hun afvalkosten. In de aanloop hiernaartoe is over diverse deelprojecten gecommuniceerd zoals het verkleinen van de inwerp-opening van de ondergrondse container, tegemoetkoming voor inwoners die veel medisch afval hebben en een afvalpas voor zwerfafvalvrijwilligers. De basis was een strategisch communicatieplan met diverse deel communicatieplannen. Om de communicatie meer kracht bij te zetten is de campagne ‘Afval scheiden loont’ ontwikkeld en consistent gebruikt in alle uitingen. Onder meer is er een speciale infowijzer over afval huis-aan-huis verspreid om inwoners mee te nemen in de veranderingen en ook tips te geven hoe afval gescheiden kan worden. Daarnaast had ik een plan geschreven met extra aandacht voor meer interactie met de inwoners. Helaas kon dit vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan, maar door creatieve oplossingen zijn nieuwe wegen ingeslagen. Zo is bijvoorbeeld een speciaal belteam voor afval ingericht. Na bijna twee jaar heb ik mijn interimopdracht afgerond. Het was een uitdagend en intensief project met de nodige hobbels, maar bijzonder leuk om samen met een projectteam en veel collega’s samen te werken. Ook langs deze weg bedank ik graag iedereen voor de prettige samenwerking!