Nieuwtjes over projecten en meer

Kien in het nieuws

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Lees dan hier meer over diverse projecten van Kien Communicatie.

Een kijkje op de bouwplaats van Museum Arnhem

De verbouw van Museum Arnhem is in volle gang. Tweewekelijks heb ik een overleg met de projectgroep communicatie om de ontwikkelingen door te spreken en te overleggen of er mooie communicatiemomenten zijn. En die zijn er regelmatig in dit bijzondere bouwproject. Zo heeft de aannemer een speciaal pad heeft aangelegd, zodat geïnteresseerd publiek de verbouwing van dichtbij kan meebeleven. Langs de route staan informatiepanelen met mooie foto’s en allerlei wetenswaardigheden over de bouw en het museum. Ook werd het diepste punt van de bouw bereikt. Op deze plek wordt het nieuwe depot van het museum gerealiseerd waar de collectie van het museum veilig bewaard kan worden. Vanwege corona kon er maar beperkt wat georganiseerd worden, dus hebben we ons beperkt tot een persuitnodiging waarbij wethouder De Vroome, directeur museum Saskia Bak en Egbert-Jan Rots directeur Rotsbouw ter plekke wat vertelden. En natuurlijk zijn er diverse communicatiemiddelen ingezet zoals social media en nieuwsbrieven. Het werd volop opgepakt door de pers, dus weer een mooi communicatief hoogtepunt.

Aan slag bij Laborijn

Laborijn is een uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet en Wsw. Bij de talenten van mensen wordt betaald werk bij de juiste werkgevers gezocht. En als dat nog niet lukt worden mensen ondersteund bij het participeren in de samenleving. Per 1 januari 2021 treedt Oude IJsselstreek uit de gemeenschappelijke regeling Laborijn. Er is een projectteam ingesteld om de uittreding zorgvuldig te begeleiden. Vanuit het vakgebied communicatie ben ik betrokken. Onder meer ga ik een strategisch communicatieplan opstellen en ook de behoefte van de stakeholders in kaart brengen. Verder heb ik een adviserende rol en zorg ervoor dat communicatie effectief wordt ingezet. Dit alles natuurlijk in samenwerking met de projectgroep en andere medewerkers. Door de uittreding verandert er ook wat bij Laborijn en staat de organisatie voor de uitdaging hoe ze dezelfde dienstverlening kunnen blijven bieden tegen hetzelfde kostenniveau. Laborijn gaat de ontwikkelingen positief gebruiken om te kijken hoe ze zich kunnen vernieuwen. Met het team communicatie ga ik aan de slag omte kijken hoe we kunnen werken aan een sterk imago van Laborijn. Onder andere ga ik een communicatiestrategie voor de komende jaren uitwerken dat richtinggevend is voor zowel de interne als externe communicatie. Twee interessante opdrachten waar ik met veel plezier mee aan de slag ga!